torsdag, april 23, 2009

Verdens bokdag i dag

Skorpionkvinnen benytter anledningen til å gratulere alle med Verdens Bokdag. Unesco innstiftet tradisjonen med Verdens Bokdag for 14 år siden for å hylle forfattere, bøker og lesning. Symbolet for dagen er en rød rose, bakgrunnen for det er en katalansk tradisjon. 23.april feirer man Sankt Georg i Katalania Da skal kvinnene gi bort røde roser og mennene gi bort bøker. Dagen markeres nå over hele verden. Stikk innom ditt nærmeste bibliotek, det er mange norske bibliotek som markerer dagen på en eller annen måte, kanskje får du en rød rose også!


Her på jobben min er vi litt i unntakstilstand for tiden, så dessverre hverken roser eller arrangement i dag. Men litt bokdag har vi jo hver dag, og jeg har hatt en 4.klasse på kulturell skolesekk-rundtur i biblioteket, så sånn sett har jeg markert dagen litt...

3 kommentarer:

Sukkerspinnengelen sa...

Åja, det var den der skoleskrekk-seansen hvor man finner ut om unger kan bli så redde at de tisser på seg. Veldig vennlige bibliotekspersonale, veldig vennlig.

Marina sa...

Jeg trodde da det var bokdag hver dag på biblioteket? Hva slags andre dager kan man ha der?

Skorpionkvinnen sa...

Sukkerspinn, ingen har tisset på seg ennå da...
Marina, det er riktig, vi har bokdag hver dag, selv om det noen ganger også oppleves som DVD-dag!